จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

Privacy Policy

Privacy Policy ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ whiteufabetu.xyz มีการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน โดยผู้เข้าใช้บริการจะต้องศึกษาทำความเข้าใจ และยอมรับนโยบายทุกข้อก่อนที่จะเข้าใช้บริการ ซึ่งทางผู้ให้บริการได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวไว้ดังนี้

Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ whiteufabetu.xyz ทุ่มเทในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน เราจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจน เกี่ยวกับการกำหนดการจัดเก็บข้อมูล การบริหารข้อมูล รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคาร รวมถึงข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ จะถูกรวบรวมมาจัดเก็บไว้ที่เราทั้งหมด

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่ถูกรวบรวมผ่านการสมัครสมาชิก จะถูกติดตามด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งให้ความปลอดภัยขั้นสูงสุด

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลที่รวบรวมจะถูกนำมาปรับปรุงการให้บริการ การแจ้งโปรโมชั่น การแจ้งข่าวสาร รวมถึงการแจ้งเรื่องที่สำคัญอื่น ๆ ที่ผู้เข้าใช้บริการควรทราบ

 • การแชร์ข้อมูล

ทางผู้ให้บริการ whiteufabetu.xyz จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ทำการรวบรวมไว้ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการจะถูกจัดเก็บด้วยความปลอดภัย โดยเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลที่ดีที่สุด

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถเข้าใช้บริการที่เว็บของเราได้ และเรามีเครื่องมือในการป้องกันการเข้าใช้บริการของผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งถ้าได้รับข้อมูลของผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เราจะทำการลบข้อมูลทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้เข้าใช้บริการมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบข้อมูลได้ทันที ผ่านการติดต่อที่ contact@whiteufabetu.xyz

 • การปรับปรุงนโยบาย

ผู้ให้บริการสามารถปรับปรุงนโยบายได้ตามความจำเป็น โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง whiteufabetu.xyz

 • การติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ contact@whiteufabetu.xyz

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2018

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เขียนเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาที่ผู้ให้บริการบังคับใช้

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว หากผู้ให้บริการเห็นว่าสมควร