เสาร์. ก.พ. 24th, 2024

Terms and Conditions

Terms and Conditions คือ ข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางผู้ให้บริการเว็บไซต์ whiteufabetu.xyz ได้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการเข้าใช้บริการ ซึ่งทุก ๆ ท่านที่เป็นสมาชิกจะต้องทำความเข้าใจให้ดี หากท่านละเมิดกฎข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่ง ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการของท่านได้เลยทันที เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ใช้งาน ท่านจะต้องปฏิบัติตัวตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดที่สุด เพื่อรักษาสถานะในการเป็นสมาชิกของท่าน

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้ : สำหรับผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุที่ไม่ต่ำกว่า 18 ปี การสมัครจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับเราเท่านั้น หากท่านละเมิดข้อบังคับข้อนี้ทางเรามีสิทธิ์ในการปฏิเสธในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเลยทันที
 2. การใช้งาน : สำหรับผู้ใช้บริการจะต้องทำตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทางเราได้กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็น การเล่น , การฝากเครดิต , การถอนเครดิต โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
 3. การยกเลิกสมาชิก : ทางผู้ให้บริการเว็บไซต์ออนไลน์ มีสิทธิ์เด็ดขาดในการยกเลิก ตัดสิทธิ์ สถานะของผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา หากผู้ใช้บริการได้ทำการละเมิดข้อตกลงที่เราเป็นผู้กำหนดไว้
 4. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ทางผู้ให้บริการเว็บไซต์ออนไลน์ whiteufabetu.xyz เราจะมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ได้ตลอดเวลา โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการได้ทราบล่วงหน้า
 5. ข้อตกลงทางกฎหมาย : กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เราได้กำหนดขึ้น จะถูกควบคุมโดยกฎหมายสากล หากท่านใดที่ละเมิดกฎหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้น โดยจะถูกไต่สวนตามกฎหมายสากลทันที
 6. การละเมิดข้อตกลง : ผู้ใช้บริการท่านใดที่ละเมิดในส่วนของข้อบังคับและเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นข้อใดก็ตาม ทางเรามีสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที
 7. ข้อมูลส่วนบุคคล : ทางผู้ให้บริการเว็บไซต์ออนไลน์ เราจะจัดเก็บข้อมูลไว้ในคลังข้อมูลเป็นอย่างดี จัดเก็บตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งข้อมูลของท่านจะไม่รั่วไหลออกนอกเว็บแน่นอน
 8. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ทางผู้ให้บริการเว็บไซต์ออนไลน์ whiteufabetu.xyz เราจะปฏิเสธความผิดในทุก ๆ รูปแบบที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของเรา
 9. ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ : ทางผู้ให้บริการเว็บไซต์ออนไลน์ whiteufabetu.xyz ทางเราจะไม่รับผิดชอบในทุก ๆ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของเรา
 10. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ข้อความ , รูปภาพ , Video เป็นลิขสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ whiteufabetu.xyz แต่เพียงผู้เดียว บุคคลอื่นห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบโดยเด็ดขาดหากไม่ได้รับอนุญาต
 11. การติดต่อ : การติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ หากท่านต้องการติดต่อทีมงานสามารถติดต่อได้ที่ contact@whiteufabetu.xyz
 12. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ออนไลน์ whiteufabetu.xyz ทางผู้ให้บริการจะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อบังคับโดยทันที